Bezwaarschrift gemeente

Indien u een besluit van de gemeente ontvangt dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken indien u het met de beslissing niet eens bent. Dat besluit kan bijvoorbeeld gaan over een bijstandsuitkering ( officieel Participatiewet) die u geweigerd is of u bent het niet eens met de hoogte of de duur van de uitkering. Of u moet de uitkering terugbetalen omdat u niet alle inlichtingen heeft verstrekt. In dat geval krijgt u bovendien vaak ook een boete opgelegd.
 
Om met succes bezwaar te maken is het wel belangrijk dat u de juiste argumenten gebruikt. Alleen maar schrijven dat u het er niet mee eens bent en dat u bijvoorbeeld niet samenwoont in tegenstelling tot wat de gemeente zegt zal u niet baten. Wij kunnen het besluit waar u het niet eens bent beoordelen en bekijken of u kans heeft met succes bezwaar te maken. Wij kunnen u helpen daarvoor de juiste argumenten te vinden.  
Bezwaarschrift gemeente

callbackphone

Bel me terug