Bezwaarschrift UWV

Indien u een besluit van het UWV ontvangt over uw uitkering, dat kan een WIA-, een Wajong- of een WW-uitkering zijn, dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken indien u het met de beslissing niet eens bent. De uitkering kan u bijvoorbeeld geweigerd worden of u bent het niet eens met de hoogte of de duur van de uitkering. Of u moet de uitkering terugbetalen omdat u niet alle inlichtingen heeft verstrekt. In dat geval krijgt u bovendien vaak ook een boete opgelegd.
 
Om met succes bezwaar te maken is het wel belangrijk dat u de juiste argumenten gebruikt. Alleen maar schrijven dat u het er niet mee eens bent of dat u niet kunt werken, zonder aan te geven waarom niet, zal u niet baten. Wij kunnen het besluit waar u het niet eens bent beoordelen en bekijken of u kans heeft met succes bezwaar te maken. Wij kunnen u helpen daarvoor de juiste argumenten te vinden.  
Bezwaarschrift UWV

callbackphone

Bel me terug