ZZP'er en concurrentiebeding

21-12
2017
ZZP’er en het concurrentiebeding (Echte) ZZP’ers zijn geen werknemer, vallen zijn niet onder het arbeidsrecht en daarom is ook de wettelijke regeling over het concurrentie- en relatiebeding niet op ZZP’ers van toepassing. Een belangrijk punt van de wettelijke regeling is dat het concurrentiebeding (eigenlijk non-concurrentiebeding) schriftelijk moet worden overeengekomen....   Verder lezen

spreekuren in de kerstvakantie

21-12
2017
Donderdag 28 december 2017 is er geen spreekuur. Donderdag 4 januari 2018 bent u weer van harte welkom van 15.00 tot 17.30 met uw vragen over arbeidsrecht zoals ontslag, uitkeringen, familierecht en erfrecht.   Verder lezen

geen gratis spreekuur tijdens de schoolvakantie

17-07
2017
Tijdens de schoolvakantie is er op donderdag geen gratis spreekuur van 1 augustus 2017 tot 4 september 2017. Donderdag 4 september 2017 bent u weer van harte welkom op het gratis spreekuur van 15.00 tot 17.30 met uw vragen over het arbeidsrecht, familierecht en uitkeringen. In de periode dat er...   Verder lezen

Ziek geworden tijdens de vakantie

05-07
2017
Er is een verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Jaarlijks heeft een werknemer recht op vakantie van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar.De meeste werknemers hebben meer vakantiedagen, Dit zijn de bovenwettelijke...   Verder lezen

Nieuwe collega welkom bij Centrum Advocaten

29-06
2017
 Nieuwe collega  welkom bij Centrum AdvocatenWij zijn een informeel en collegiaal team van momenteel vier advocaten gevestigd in een mooi pand in het centrum van Almelo,  op enkele minuten lopen van de rechtbank en per openbaar vervoer en auto goed bereikbaar.Wij willen ons team versterken en zoeken op...   Verder lezen

Gaat u trouwen: eerlijk zult u alles delen?

29-06
2017
Vanaf 1 januari 2018 zal het niet meer automatisch zo zijn dat er een wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat als u in het huwelijk treedt. Nu is het nog zo dat al hetgeen u voorheen bezat door het huwelijk gemeenschappelijk wordt, uitzonderingen daargelaten. Dit geldt ook voor eventuele schulden. Als...   Verder lezen

Vakantieaanvraag geweigerd?

24-05
2016
Veel mensen hebben de komende zomermaanden vakantie. Als u in dienstbetrekking werkt zal de vakantie aangevraagd moeten worden bij de werkgever. Er zullen ook werknemers die door hun werkgever teleurgesteld worden omdat hun vakantieaanvraag wordt geweigerd. Mag dat eigenlijk wel?De hoofdregel is dat “De werkgever moet de vakantie vaststellen...   Verder lezen

tijdstip gratis inloopspeekuur veranderd

16-11
2015
Elke donderdag hebben wij een gratis inloopspreekuur, vanaf donderdag 18 november 2015 van 15.00 tot 17.30 uur. U kunt hier gratis terecht met uw vragen over echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen, erfrecht, uitkeringen, bezwaar indienen bij de gemeente of UWV, ontslag, cao, WSNP enz. Het spreekuur is bedoeld voor particulieren en MKB.   Verder lezen

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

06-10
2015
Het arbeidsrechtelijk regime wordt versoepeld voor ouderen die blijven doorwerken nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 34 073). De nieuwe wet gaat op 1 januari 2016 in.Met de wet...   Verder lezen

Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

28-09
2015
Tot 1 januari 2012 kreeg een werknemer die werd ontslagen na langdurig ziek te zijn geweest, alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof heeft in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met Europese regels. Als gevolg...   Verder lezen

zorgverlof per 1 juli 2015

18-06
2015
Als uw kind, partner of ouder ziek is kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. U heeft recht op langdurend zorgverlof als één van hen langere tijd levensbedreigend ziek is. Met ingang van 1 juli 2015 kunt u kort-en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor tweedegraads bloedverwanten (grootouders, kleinkinderen, broers en zussen), andere huisgenoten...   Verder lezen

Samenwonen en een Bijstandsuitkering

11-03
2015
De hoogte van een bijstandsuitkering (sinds 1 januari 2015: Participatiewet) is onder meer afhankelijk  van de woon- en leefsituatie van de betrokkene. Er is nog al eens verschil van mening over de vraag of iemand samen woont, officieel: of iemand een gezamenlijke huishouding met iemand anders vormt. Ook bestaat er...   Verder lezen

Wet Hervorming Kindregelingen per 1 januari 2015

01-12
2014
Met ingang van 1 januari 2015 worden nieuwe regelingen van kracht die van invloed kunnen zijn op kinderalimentatie. Enerzijds vervalt de alleenstaande ouderkorting, en wordt er een nieuwe tegemoetkoming ingevoerd, de alleenstaande ouderkop. Deze wijzigingen zijn van invloed op de vraag hoeveel behoefte bestaat voor een bijdrage in de kosten...   Verder lezen

Vanaf nu ook advies en bijstand in erfrechtelijke kwesties

27-11
2014
Wij bieden ook advies en bijstand aan als het gaat om erfrechtelijke zaken. Renate Schepers heeft, als eerste advocaat in Overijssel, onlangs de juridische opleiding erfrecht met goed gevolg afgerond. De afwikkeling van een nalatenschap is al vervelend genoeg; als daarbij problemen of tegenstellingen ontstaan kunt u behoefte hebben aan...   Verder lezen

Column

05-11
2014
Regelmatig verschijnt er een column van ons in het Almelo's Weekblad over zaken die wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen en waarvan we denken dat die interessant genoeg zijn om meer bekendheid aan te geven.   Verder lezen

Gemeenschap van goederen: nog van deze tijd?

24-10
2014
Een kleine meerderheid van de jongeren geeft aan niet in gemeenschap van goederen te willen trouwen. "Iedere partner behoudt zijn eigen bezittingen en schulden waardoor er bij scheiding niets verdeeld hoeft te worden", vindt 57% van de ondervraagden. Vooral jongeren met gescheiden ouders zijn die mening toegedaan. Dat blijkt uit...   Verder lezen

Jongeren willen geen partneralimentatie

25-09
2014
Jongeren willen geen partneralimentatie. Na een scheiding moet er geen partneralimentatie worden betaald. Beide personen moeten dan gewoon weer voor zichzelf gaan zorgen. Dat vindt 60% van de jongeren, zo blijkt uit een onderzoek onder 1.000 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar van TNS NIPO naar...   Verder lezen

wanneer een vast contract

30-06
2014
De nieuwe Wet Werk en Zekerheid brengt onder meer veranderingen met zich mee voor mensen met een tijdelijk contract. Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers met een tijdelijk contract na twee jaar aanspraak op een contract voor onbepaalde duur, een zogenaamd vast contract, maken. De tussenpoos waarbinnen arbeidscontracten als opeenvolgend worden...   Verder lezen

Heb ik recht op een vast contract?

05-05
2014
 U heeft een oproepovereenkomst maar werkt regelmatig. Een oproepovereenkomst kan overgaan in een vast dienstverband als er een vast arbeidspatroon ontstaat. Er is sprake van een "rechtsvermoeden" van een vast dienstverband als u 3 maanden lang elke week (ongeacht het aantal uren) of minimaal 20 uur per maand werkt....   Verder lezen

Luister naar de kinderen!

28-04
2014
Het kan niet vaak genoeg gezegd, in een echtscheiding is het van groot belang voor de kinderen dat er met hen rekening wordt gehouden en dat er naar hen wordt geluisterd. De advocaat-mediator van de vFAS is getraind in het voeren van gesprekken met de kinderen, als dat nodig blijkt...   Verder lezen

Wijziging Ontslagbesluit

12-04
2014
Per 1 april 2014 is het Ontslagbesluit gewijzigd ten aanzien van AOW-gerechtigden en de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in geval van bedrijfseconomisch ontslag.Per  1 april 2014 moet binnen een categorie uitwisselbare functies: functies, die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en...   Verder lezen

Evaluatie van het ouderschapsplan.

28-03
2014
Op 1 maart 2009 is de “Wet bevordering voortzetting ouderschap en zorgvuldige scheiding” in werking getreden. Deze wet stelt als eis dat er bij een echtscheiding door de ouders een ouderschapsplan moet worden opgesteld waarin zij afspraken maken over de gevolgen van de scheiding voor de minderjarige kinderen, zoals de...   Verder lezen

lijfsdwang bij niet betalen alimentatie?

04-10
2013
Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald dat lijfsdwang mag worden toegepast in een geval waarin de man niet voldeed aan zijn verplichting om partneralimentatie te betalen. Lijfsdwang is het zwaarste executiemiddel dat het civiel recht kent. De vrouw in kwestie werd toegestaan de man te laten opsluiten totdat hij zijn...   Verder lezen

Ontoelaatbare beperking in de toegang tot het recht

02-10
2013
In een reactie op de verhogingen van de eigen bijdragen laat de specialisatievereniging van familierechtadvocaten, de vFAS, zich negatief uit. De vFAS is van mening dat er sprake is van een ontoelaatbare beperking in de toegang tot het recht en tot de rechter. De reactie is te vinden via de...   Verder lezen

opstellen ouderschapsplan

28-06
2013
Ouders die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moeten de ouders aangeven op welke...   Verder lezen

Scheiding en kinderen, hoe te handelen?

18-06
2013
Wanneer ouders uit elkaar gaan heeft dat een grote impact op hun kinderen. Zij zullen het in het begin waarschijnlijk moeilijk vinden dat hun ouders niet meer samen zijn. Er rust een grote verantwoordelijkheid op beide ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen leren omgaan met de veranderde situatie...   Verder lezen

gratis inloopspreekuur

10-06
2013
Elke donderdag van 15.00 tot 17.30 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur. U hoeft van te voren geen afspraak te maken. Het kan wel voorkomen dat u even moet wachten. Indien u zeker wilt weten dat de advocaat die uw vraag kan beantwoorden die middag aanwezig is kunt u even...   Verder lezen

vechtscheidingen: probeer te voorkomen

23-05
2013
Volop in het nieuws: helaas komen vechtscheidingen voor. Vooral de kinderen worden er de dupe van. Uit onderzoek is gebleken dat voor kinderen de langdurige effecten van scheiden negatiever zijn naarmate er meer strijd is tussen de scheidende ouders.Voor een groot deel kunnen de gevolgen zo min mogelijk zijn...   Verder lezen

vereenvoudiging kinderalimentatie: werkelijk eenvoudiger?

08-05
2013
Per 1 april van dit jaar is de systematiek die wordt gebruikt om kinderalimentatie te berekenen gewijzigd. Het doel is een systeem te hanteren dat rechtvaardiger en eenvoudiger is. Tot nu toe is de berekening vooral maatwerk, toegespitst op de bijzonderheden van het specifieke geval. Dat zal sinds 1 april...   Verder lezen

Mediation werkt!

06-03
2013
Een cliente vannorgen: "de mediation heeft geholpen om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan". Met name de kinderen varen er wel bij. Deze ondervinden zo min mogelijk hinder van de scheidingsperikelen.Meer informatie over scheiden via mediation? Bezoek ons gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 16:00 tot 18:00 uur!   Verder lezen

Gratis inloopspreekuur

20-12
2012
Elke donderdag van 16.00-1800 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur. U hoeft van te voren geen afspraak te maken. Het kan wel voorkomen dat u even moet wachten.  Indien u zeker wilt weten dat de advocaat die uw vraag kan beantwoorden die middag aanwezig is kunt u even bellen.Het...   Verder lezen

Kinderombudsman komt met rapport over vechtscheidingen

12-06
2012
Voor de zomer komt de Kinderombudsman met een rapport over de 30.000 kinderen die jaarlijks een scheiding meemaken. Dat meldt Marc Dullaert die sinds vorig jaar deze nieuwe functie vervult: ‘In te veel gevallen zijn dat vechtscheidingen die uitgevochten worden voor de rechter, waarbij kinderen in de knel komen. Want...   Verder lezen

Kantoor Centrum Advocaten feestelijk geopend

24-04
2012
Op 23 maart jongstleden is ons kantoor feestelijk geopend. Tijdens een borrel onthulde de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten, mr. J. van der Hel, een kunstwerk dat speciaal voor ons was gemaakt door kunstenaar Laurens Morsink.De deken refereerde in zijn speech aan het boek van mr. F....   Verder lezen

Nieuw advocatenkantoor opent haar deuren in het centrum van Almelo!

29-10
2011
Vanaf 1 november is het zover: een aantal advocaten met jarenlange ervaring en diverse specialisaties, is samen gegaan en heeft een nieuw kantoor opgericht in het centrum van Almelo. De naam is, hoe eenvoudig: “Centrum Advocaten”. Het kantoor is gevestigd aan de Wierdensestraat 43 en zal bereikbaar zijn op het...   Verder lezen

Nieuws

callbackphone

Bel me terug