Problematische schulden en WSNP

Als mensen schulden hebben en ze er zelf niet meer uit komen noemen we dat problematische schulden. U kunt dan hulp krijgen van bijvoorbeeld de gemeente. Eerst wordt geprobeerd met de schuldeisers tot een akkoord te komen. Maar wat als deze schuldhulpverlening mislukt? Dan is er nog maar één oplossing: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de wettelijke schuldsanering. Als u wordt toegelaten wordt er een bewindvoerder benoemd. Na 3 jaar, waarin u zich aan de regels die gelden voor de WSNP moet houden, bent u in beginsel schuldenvrij en kunt u met een “schone lei” verder.
 
Wanneer u zich niet aan de regels houdt kan de rechter de WSNP tussentijds beëindigen. Indien u het daar niet mee eens bent kunt u hiertegen in beroep bij het gerechtshof. Ook kan het gebeuren dat u niet toegelaten wordt tot de WSNP. Ook hiertegen kunt u in hoger beroep als u het er niet mee eens bent. Om dat hoger beroep in te stellen heeft u een advocaat nodig. U kunt hiervoor bij ons terecht. Wij bekijken met u of het zinvol is hoger beroep in te stellen en zo ja, dan stellen wij het hoger beroep voor u in en gaan met u mee naar de zitting van het gerechtshof.  
Problematische schulden en WSNP

callbackphone

Bel me terug