Beroep Ziektewetuitkering

U heeft bezwaar gemaakt omdat u het niet eens was met een besluit over uw Ziektewetuitkering. U ontvangt daarop van het UWV een besluit waar u het nog steeds niet mee eens bent. Tegen dit besluit kunt u dan binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank, de bestuursrechter. 

Het is verstandig u daarin te laten bijstaan door een ter zake deskundig advocaat die op de hoogte is met de regels en de rechtspraak (jurisprudentie). Zonder meer beroep instellen omdat u het er niet mee eens bent geeft doorgaans niet veel kans op succes. U zult goed moeten motiveren waarom het UWV een foute beslissing heeft genomen en uw standpunt goed moeten onderbouwen. Ons kantoor beschikt over twee advocaten die gespecialiseerd zijn in uitkeringen en lid zijn van de landelijke specialisatievereniging SSZ.