KOSTEN


Het kostenaspect komt al meteen bij het eerste gesprek aan bod. Met u worden heldere afspraken gemaakt over de kosten die u verschuldigd bent. In sommige gevallen kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.


Verschotten

Verschotten zijn alle kosten die niet zijn verwerkt in onze tarieven of die niet worden gedekt door de gefinancierde rechtsbijstand, zoals griffierechten, legeskosten en kosten van medische expertise. Deze kosten worden aan u doorberekend.


Gefinancierde rechtsbijstand

U bent bij ons ook welkom indien u gebruik wilt maken van gefinancierde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl


Kosteloos advies

Elke donderdag van 15.00 tot 17.30  uur hebben wij een spreekuur waar u vrijblijvend kunt binnenlopen voor een kosteloos advies op één van de rechtsgebieden waar wij ons mee bezig houden. In een gesprek van ongeveer 20 minuten krijgt u van ons een kort advies hoe u uw probleem het best kunt aanpakken en wat wij daarbij eventueel voor u kunnen betekenen.


Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u vaak onder bepaalde voorwaarden uw eigen advocaat kiezen. Het voordeel daarvan is dat u een advocaat uit uw eigen omgeving kunt kiezen wat de communicatie gemakkelijker en persoonlijker maakt.