Incassokosten betalen?

19-01-2022

Wanneer ben je als consument incassokosten verschuldigd?

 

Het overkomt ons allemaal wel een keertje. Je ontvangt een factuur van een bedrijf en vervolgens vergeet je om deze te betalen. Normaal gesproken ontvang je dan vervolgens na afloop van de betalingstermijn een betalingsherinnering van het bedrijf waarbij je vriendelijk wordt verzocht om de factuur alsnog te voldoen. Vaak wordt de factuur dan alsnog betaald en is het probleem opgelost.

In sommige gevallen blijft een factuur echter onbetaald, bijvoorbeeld omdat je geen geld hebt om de factuur te voldoen, of wanneer je het niet eens bent met de hoogte van het factuurbedrag. Indien partijen er vervolgens samen niet uitkomen dan is de kans groot dat de schuldeiser een incassoprocedure zal opstarten om zijn geldvordering alsnog van jou betaald te krijgen. Een schuldeiser zal dan, naast het onbetaald gelaten factuurbedrag, vaak ook een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten vergoed willen krijgen.

In het geval de schuldenaar een consument is (iemand die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) gelden er voor de zakelijke schuldeiser (een bedrijf) zeer strenge regels voor het in rekening brengen van incassokosten.

Volgens de wet is een consument namelijk pas incassokosten over een geldsom verschuldigd indien de zakelijke schuldeiser de consument tevergeefs schriftelijk heeft aangemaand om de geldvordering alsnog binnen een betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. De consument dient dus gedurende een termijn van 14 volle dagen de gelegenheid te krijgen om de geldvordering te betalen. De termijn van 14 dagen gaat pas in na ontvangst van de brief door de consument. Indien nodig zal de schuldeiser moeten bewijzen wanneer de 14-dagen brief door de consument is ontvangen.

Ook bepaalt de wet dat er in de 14-dagen brief door de zakelijke schuldeiser moet worden aangegeven hoeveel incassokosten de consument verschuldigd is indien deze nalaat om de geldvordering alsnog binnen de gestelde termijn van 14 dagen te voldoen. Wanneer de incassokosten niet in de brief worden vermeld of wanneer er melding wordt gemaakt van een onjuist bedrag aan incassokosten, is de 14-dagen brief niet geldig en hoeft de consument geen incassokosten te betalen. Het is dus voor zowel de consument als de zakelijke schuldeiser van belang om even goed op te letten in het geval een geldvordering ter incasso uit handen wordt gegeven.