vakantietoeslag

01-05-2022

 

Het is weer tijd voor vakantietoeslag

 

Elke werknemer heeft recht op vakantietoeslag en doorbetaalde vakantiedagen, dus ook als je bijvoorbeeld een oproepcontract hebt. De meeste werknemers ontvangen in mei hun vakantietoeslag, tenzij een ander tijdstip is afgesproken. Volgens de wet heb je recht op minimaal 8 procent van het brutoloon dat je verdient. Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat alleen vakantiebijslag berekend wordt over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

Een zieke werknemer heeft ook recht op vakantietoeslag. Als je ziek bent heb je recht op loondoorbetaling door je werkgever gedurende maximaal 104 weken. Zolang de loondoorbetalingsplicht bestaat heb je ook recht op vakantietoeslag.

In de wet staat dat de vakantietoeslag tenminste één keer per jaar moet worden uitbetaald. Er kan een ander tijdstip van betalen worden afgesproken, bijvoorbeeld één keer per maand, maar dat moet dan schriftelijk worden vastgelegd.

Naast vakantietoeslag heb je recht op doorbetaalde vrije (vakantie)dagen, minimaal 4 keer het aantal dagen/uren dat je per week werkt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

Ook kunt u natuurlijk voor andere problemen/vragen bij ons terecht. Onze zes advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden.  Elke donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 kunt u komen voor gratis advies. Wel graag even bellen van te voren om een afspraak te maken.