WANNEER EEN VAST CONTRACT

30-06-2014

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid brengt onder meer veranderingen met zich mee voor mensen met een tijdelijk contract. Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers met een tijdelijk contract na twee jaar aanspraak op een contract voor onbepaalde duur, een zogenaamd vast contract, maken. De tussenpoos waarbinnen arbeidscontracten als opeenvolgend worden gezien verandert van drie naar zes maanden.Dit houdt in dat wanneer een derde arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt aangeboden dit in beginsel een vast contract is.

 Het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en de ontslagbescherming van payrollwerknemers wordt verbeterd.