WET HERVORMING KINDREGELINGEN PER 1 JANUARI 2015

01-12-2014

Met ingang van 1 januari 2015 worden nieuwe regelingen van kracht die van invloed kunnen zijn op kinderalimentatie. Enerzijds vervalt de alleenstaande ouderkorting, en wordt er een nieuwe tegemoetkoming ingevoerd, de alleenstaande ouderkop. Deze wijzigingen zijn van invloed op de vraag hoeveel behoefte bestaat voor een bijdrage in de kosten van de kinderen en kunnen leiden tot een verlaging van te betalen kinderalimentatie.

Anderzijds vervalt het fiscale voordeel voor de te betalen kinderalimentatie, hetgeen weer maakt dat de alimentatiebetaler netto meer kwijt is per maand.

De Expertgroep Alimentatienormen heeft laten weten dat deze wijzigingen aanleiding kunnen geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen. Dat kan voor u aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw onder de loep te nemen. Kom daarvoor vrijblijvend langs op ons gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 16:00 tot 18:00 uur. Het is verstandig van tevoren even contact met ons op te nemen, in verband met de bezetting. Lees voor meer informatie:

http://www.verder-online.nl/wet-hervorming-kindregelingen-in-werking-1-januari-2015