EERSTE KAMER AKKOORD MET WETSVOORSTEL DOORWERKEN NA AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

06-10-2015

Het arbeidsrechtelijk regime wordt versoepeld voor ouderen die blijven doorwerken nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 34 073). De nieuwe wet gaat op 1 januari 2016 in.

Met de wet wil Asscher regelen dat werknemers die nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt willen doorwerken, dat ook kunnen doen. Hij versoepelt daarom een aantal eisen die werkgevers ervan zou weerhouden AOW-plussers in dienst te nemen. Zo hoeven werkgevers in dit geval niet twee jaar lang het loon door te betalen wanneer een oudere werknemer ziek wordt, maar geldt voor AOW-gerechtigden een termijn van dertien weken.

Ook geldt er in alle gevallen een opzegtermijn van één maand. Om verdringing door oudere werknemers te voorkomen, moeten AOW-plussers bij een reorganisatie wel als eerste ontslagen worden. Zij zijn voor hun inkomen niet afhankelijk van het loon, omdat ze al een uitkering krijgen.

De Eerste Kamer had geen principiële bezwaren tegen de wet, bleek vorige week al, al misten de meeste senatoren de urgentie van het voorstel. Ook was er de vrees dat ouderen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, zouden worden verdrongen door AOW'ers voor wie soepelere regels gelden. Asscher zei 'geen noemenswaardige verdringing' te verwachten. Eerder leidde de toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt ook niet tot minder werk voor mannen, zei hij. Daarnaast is het aantal AOW-gerechtigden dat wil werken niet heel erg groot.

Bron: sconline