Het is weer vakantietijd!

14-06-2018

Het is weer vakantietijd!

Hoe zit dat nou ook weer met vakantiedagen? Heb je bijvoorbeeld altijd recht om in de zomer twee of drie weken doorbetaalde vakantie op te nemen? Vakantiedagen bouw je op naar rato van de omvang en duur van je dienstverband. Het kan dus zijn dat je in de zomer nog niet voldoende dagen hebt opgebouwd en (deels) voor eigen rekening vakantie moet opnemen.

Een kantonrechter kreeg een dergelijk geval voorgelegd en oordeelde als volgt:

Ina is op 1 juli 2016 bij Blauw in dienst getreden in de functie van medewerker bediening. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van zeven maanden met een gemiddelde arbeidstijd van 24 uur per week. Voorafgaande aan de indiensttreding heeft Ina aangegeven dat zij al een vakantie had geboekt voor de periode 21 juli tot en met 14 augustus 2016 (drie weken), waarmee Blauw akkoord is gegaan. Bij brief van 28 december 2016 heeft Blauw aan Ina geschreven dat haar arbeidsovereenkomst op 31 januari 2017 eindigde en dat haar geen nieuwe arbeidsovereenkomst zou worden aangeboden. In de brief is ook vermeld: Volgens mijn administratie heb je (tot 31 januari) in totaal 8,75 vakantiedagen opgebouwd en heb je er afgelopen jaar al 13 opgenomen. Graag ontvang ik van jou een voorstel hoe we dit met elkaar kunnen verrekenen. Blauw heeft de te veel genoten vakantie-uren verrekend met de eindafrekening. Werkneemster vordert betaling van het ingehouden loon.

Op de zitting bij de rechter zegt Ina dat niet is overeengekomen dat de teveel opgenomen vakantiedagen  bij voortijdige beëindiging van het contract zullen worden verrekend. De kantonrechter overweegt dat het opnemen van vakantiedagen voordat deze zijn opgebouwd, neerkomt op een voorschot op het loon. Als de werknemer vervolgens uit dienst treedt voordat de bij wijze van voorschot opgenomen dagen zijn opgebouwd, kan de werkgever dit voorschot verrekenen.  De werkgever kan de tegenwaarde van de te veel opgenomen verlofdagen daarom bij het einde van het dienstverband terugvorderen van de werknemer. Wil je niet voor verrassingen komen te staan in het geval je niet voldoende vakantiedagen hebt opgebouwd, regel het dan met je werkgever van te voren.