Wijzigingen partneralimentatie 1 januari 2020!

15-09-2019

Belangrijke wijzigingen partneralimentatie per 1 januari 2020

De overheid heeft besloten om per 1 januari as. twee ingrijpende wijzigingen door te voeren. Zo wordt de maximale duur voor partneralimentatie teruggebracht van 12 naar 5 jaar en wordt de fiscale aftrek van partneralimentatie in stappen verlaagd.

Duur van 12 naar 5 jaar!

Vanaf 1 januari 2020 wordt de alimentatieduur maximaal de helft van de huwelijksduur, met een maximum van 5 jaar. Dat brengt met zich mee dat wanneer iemand 8 jaar getrouwd is geweest, er in principe 4 jaar partneralimentatie moet worden betaald. De rechter mag hiervan afwijken, maar de alimentatieplicht mag nooit langer dan 5 jaar duren. Is iemand meer dan 10 jaar getrouwd geweest, dan is de alimentatieduur altijd maximaal 5 jaar.

Op deze regel zijn evenwel een aantal belangrijke uitzonderingen. Let op dat wanneer er meer uitzonderingen van toepassing zijn, de langste termijn geldt:

  • Zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren die tijdens de echtscheiding nog geen 12 jaar oud zijn? Dan geldt de alimentatieplicht tot het jongste kind 12 jaar oud is.

  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer, waarbij de alimentatiegerechtigde op het moment van scheiden binnen 10 jaar de AOW- leeftijd bereikt? Dan geldt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd daadwerkelijk is bereikt.

  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde ouder dan 50 jaar? Dan is de alimentatietermijn 10 jaar.

  • De laatste uitzondering is de hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. De hardheidsclausule houdt in dat de alimentatiegerechtigde bij de rechter een verzoek tot verlenging van de alimentatietermijn kan indienen als de beëindiging van de partneralimentatie voor hem of haar, gelet op alle omstandigheden van het geval en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, te ingrijpend is.

Deze nieuwe regels gelden voor echtscheidingsverzoeken die zijn ingediend ná 1 januari 2020. Wanneer het echtscheidingsverzoek voor die tijd is ingediend, dan blijft de oude wet van toepassing en geldt dus een maximale alimentatieduur van 12 jaar.

Verlaging fiscale aftrek

Voldoe je partneralimentatie, dan mag je een deel daarvan aftrekken van de belasting. Eigenlijk net zoals hypotheekrente, ook die mag je aftrekken. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze aftrek een stuk lager. Het kabinet heeft namelijk besloten om de fiscale aftrek van de partneralimentatie in stappen te verlagen. Op dit moment is deze aftrek maximaal 51,95 procent. Die aftrek wordt uiteindelijk teruggebracht tot 37 procent in 2023. Hierdoor gaan alimentatiebetalers flink meer betalen. Het gaat daarbij om honderden tot duizenden euro’s. De verlaging van de aftrek kan reden zijn om de rechter te vragen om de alimentatie te verlagen