Slapend dienstverband, laatste nieuws!

13-11-2019

Heeft u een slapend dienstverband?

Wat is een slapend dienstverband? Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig zieke (arbeidsongeschikte) werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

Pagina-inhoud

De Hoge Raad heeft op 7 november 2019 antwoord gegeven op de vraag of een slapend dienstverband is toegestaan als een werknemer verzoekt om het dienstverband te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding.

Inhoud 1

Inhoud 2

Inhoud 3

Inhoud 4

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad is van oordeel dat sinds er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd door het moeten betalen van een transitievergoeding,  niet meer op gaat. Bovendien is duidelijk dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden. In de wet staat ook dat de werkgever zich als een “goed werkgever” moet gedragen. Dit betekent volgens de Hoge Raad in dit verband dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het slapende dienstverband te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever er belang bij heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Voor vragen over dit onderwerp, als werknemer of werkgever, kunt u terecht bij onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.