Bedrog door werknemer bij sluiten arbeidsovereenkomst

02-03-2020

BEDROG DOOR WERKNEMER BIJ SLUITEN ARBEIDSOVEREENKOMST, WAT TE DOEN?

Astrid Riemslag

Van een overheidswerkgever kreeg ik de volgende vraag voorgelegd:

Wij hebben een werknemer aangenomen. De proeftijd is voorbij. We hadden voor de functie opleidingseisen gesteld. De werknemer heeft in het sollicitatiegesprek gezegd dat hij de vereiste opleidingen had gevolgd en de diploma’s had behaald. Dit stond ook op zijn CV. Wij vragen al langere tijd naar een kopie van de diploma’s en krijgen die maar niet. De ene keer zegt de werknemer dat de diploma’s bij zijn ouders thuis in een doos op zolder staan, de andere keer dat hij thuis gezocht maar nog niet alle verhuisdozen zijn uitgepakt. Volgens hem staan zijn diploma’s niet in het diplomaregister bij DUO. Wij twijfelen of hij de diploma’s wel heeft. Bij een van de opleidingen heeft de werknemer wel toegegeven dat hij niet een diploma maar deelcertificaten heeft gekregen.

Kunnen we hem nu ontslaan?

 

Tot 1 januari 2020 konden in het ambtenarenrecht eenzijdige ontslagbesluiten genomen worden. De ambtenaar die het niet eens was met het ontslagbesluit moest zelf stappen zetten. Mijn advies was om de ambtenaar eenzijdig te ontslaan, want er was sprake van schending van vertrouwen en met de integriteit zat het ook niet goed. Bovendien was volgens mij sprak van valsheid in geschrifte vanwege zijn onjuiste CV. Er kwam geen procedure, zodat we daarom nooit zullen weten hoe de rechter over deze zaak dacht.

 

De Hoge Raad deed op 7 februari 2020 een uitspraak over vrijwel hetzelfde onderwerp. Een psychotherapeut schreef op zijn CV te beschikken over werkervaring, opleidingen en lid te zijn van diverse beroepsverenigingen. De man werd aangesteld als Directeur Zorg.

De man was echter niet bekend bij de beroepsvereniging en stond niet ingeschreven in het BIG register. De werkgever vernietigde de arbeidsovereenkomst wegens bedrog en wilde het betaalde salaris terug. Met dit laatste ging de rechter niet akkoord, aan de arbeidsovereenkomst kwam wel een einde.