Recht op een transitievergoeding?

17-11-2020

RECHT OP EEN TRANSITIEVERGOEDING OF TOCH NIET?

Astrid Riemslag

 

Sinds 2015 is in de wet bepaald dat een werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding als een werkgever het initiatief neemt om de werknemer te ontslaan. Dit lijkt simpel maar toch blijkt het in de afgelopen jaren meerdere keren te hebben geleid tot discussies tussen werkgever en werknemer. En met regelmaat wordt dit onderwerp aan de rechter voorgelegd.

 

Een werknemer had een arbeidsovereenkomst van 3 maanden. De werkgever wilde deze tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengen omdat de werknemer enkele keren niet was komen opdagen op het werk zonder iets van zich te laten horen. Ook had de werknemer volgens de werkgever een gereedschapstas gestolen. Volgens de werkgever had de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld en dan zegt de wet dat de werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding.

De rechter was het niet met de werkgever eens. De diefstal van de gereedschapstas kon de werkgever niet bewijzen.

Het niet komen opdagen op het werk vond de rechter wel verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar. De werknemer kreeg daarom wel een transitievergoeding. Erg rijk werd de werknemer daar niet van, want hij kreeg € 58,14 bruto.

 

Een apothekersassistente vroeg ook om betaling van de transitievergoeding nadat zij op staande voet was ontslagen. Eind oktober 2020 kreeg zij in hoger beroep van het gerechtshof geen gelijk. Volgens het hof had de apothekersassistente ernstig verwijtbaar gehandeld. Wat had zij gedaan? Zij had een medicijn meegegeven aan iemand die dat kwam halen voor een kennis in het buitenland. Er was echter geen recept van een arts waarop de naam van die kennis stond. Als ervaren apothekersassistente had zij moeten weten dat ze dan niets mag meegeven.

 

En wat denkt u van het volgende?

De werknemer werkt 40 uur per week en wil dit aantal terugbrengen naar 32 uur per week. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding?

Gelet op enkele uitspraken van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, is dat niet uitgesloten. Er moet dan wel voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden.