Werken op zondag?

20-04-2021

Werken op zondag/feestdagen, wat zijn de regels?

Werknemers hoeven in principe niet op zondag te werken, tenzij dit noodzakelijk is om het werk goed te doen. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg, politie en brandweer. Maar ook voor de horeca of voor bedrijven met productieprocessen die niet stilgelegd mogen worden.

Een werknemer kan niet zomaar worden verplicht om op zondag te werken, daar moeten afspraken over worden gemaakt, in bijvoorbeeld in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst.

Een werknemer kan ook niet worden verplicht om elke zondag te werken, je hebt recht op 13 vrije zondagen per jaar, tenzij er in de cao een lager aantal vrije zondagen is afgesproken en  jij daarmee instemt.

Er zijn geen wettelijke voorschriften voor het betalen van extra loon of toeslagen voor het werken op zondag. Je spreekt dit dus weer af in de cao of individuele arbeidsovereenkomst.

Veel cao’s kennen een toeslagregeling van een vast percentage van het normale loon. Supermarkten geven bijvoorbeeld een zondagstoeslag van 100 procent, horecapersoneel heeft geen cao-toeslag.

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen helemaal niet op zondag werken.

Jongeren van 15, 16 en 17 jaar mogen alleen op zondag werken als dat nodig is vanuit de aard van het werk en de bedrijfsomstandigheden. Deze noodzaak moet in het arbeidscontract worden vermeld  de werknemer moet ermee akkoord zijn .

Voor 15-jarigen geldt bovendien dat toestemming van de ouders/verzorgers vereist is, zij per zestien zondagen minimaal vijf zondagen vrij moeten zijn en zij vrij moeten zijn op de zaterdag voorafgaande aan de zondag waarop zij werken.

16- en 17-jarigen moeten per jaar minimaal dertien vrije zondagen hebben. Minder mag, maar alleen als dat in de cao is vastgelegd. Dit komt overeen met de regel voor volwassenen.

 Er kan natuurlijk ook afgesproken worden dat je vrije tijd krijgt voor het werken op zondagen.

Voor het werken op feestdagen gelden vrijwel dezelfde regels als voor werken op zondag. Er bestaan geen wettelijke vrije dagen. De regels voor feestdagen staan in de cao of in het arbeidscontract.