BEZWAARSCHRIFTEN UWV EN GEMEENTE

Wordt uw uitkering bijvoorbeeld beëindigd, moet u (een gedeelte van) de uitkering terugbetalen en / of een boete betalen? Of krijgt u geen uitkering?

 

Als u een beslissing van de gemeente of het UWV ontvangt waarmee u het niet eens bent dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is doorgaans 6 weken. De termijn kan afwijken en staat genoemd in de betreffende beslissing. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen tijdens een hoorzitting.

 

Wij zijn goed op de hoogte van de regels die gelden met betrekking tot uitkeringen en kunnen aan de hand van uw dossier beoordelen of uw bezwaar kans van slagen heeft. Het gaat dan vaak om uitkeringen WAO,WIA, Wajong, Ziektewet, WW en (bijzondere) bijstand.

 

Ook met bezwaarschriften bij andere instanties zoals de SVB, CIZ, DUO kunnen wij u helpen. Het gaat dan ondermeer om uitkeringen AOW, Anw (nabestaandenuitkering), WMO (huishoudelijke hulp), studiefinanciering, PGB.

 

Onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, wat inhoudt dat de overheid een deel van de kosten van de advocaat voor u betaalt. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl  Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.