ONZE SPECIALISATIES


Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers kunnen bij ons terecht voor juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten. Het gaat hierbij niet alleen om het aanvechten of geven van ontslagen, maar wij kunnen u ook adviseren en bijstaan in procedures die zien op geschillen over bijvoorbeeld het loon, werktijden, vakantiedagen, overwerk, re-integratie en ziekte. Zodra er onenigheid dreigt is het belangrijk om advies in te winnen. Daarmee kunnen juridische geschillen, lange procedures, oplopende emoties en veel kosten worden voorkomen. >> bezoek de pagina over arbeidsrecht


Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden en contracten, incasso's, geschillen met kopers en leveranciers: ondernemers hebben een brede juridisch kennis nodig om geen onverantwoordelijke risico's te lopen. Daarom is het van belang om tijdig juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten en voorwaarden, en kunnen u adviseren over de arbeidsrechtelijke gevolgen bij het oprichten of het overnemen van een bedrijf. Wij adviseren u graag.


Sociaal zekerheidsrecht

Als uw uitkering niet wordt toegekend of wordt ingetrokken krijgt u te maken met de ingewikkelde regels van het sociaal zekerheidsrecht. U bent arbeidsongeschikt, werkloos of moet een beroep doen op een bijstandsuitkering. Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar  (klik hier) en zo nodig het instellen van beroep (klik hier)  en hoger beroep indien u een beslissing ontvangt waar u het niet mee eens bent. Ook voor kwesties betreffende de AOW, nabestaandenuitkering, kinderbijslag, studiefinanciering, PGB en WMO (huishoudelijke hulp) kunt u bij ons terecht. >> bezoek de pagina over sociaal zekerheidsrecht


Personen- en familierecht

Erfrecht, problemen bij de afwikkeling van nalatenschappen; echtscheiding of beëindiging van de relatie, gezagskwesties, ouderschapsplan, omgangsregeling, zorg- en contactregeling, kinder- en partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, naamswijziging, onder toezichtstelling of uit huisplaatsing: wij kunnen helpen, adviseren en procederen. 


Mediation

Als u met uw (voormalig) partner of gezamenlijke erfgenamen samen tot een oplossing wilt komen. Mediation kan ook toegepast worden in arbeidsrelaties, of in de agrarische sfeer. Te denken valt aan bemiddeling bij of na bedrijfsoverdracht.


Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. mr. C.C.M. Peper staat geregistreerd op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht;

b. mr. R.H.H. Schepers  staat geregistreerd op erfrecht, personen-en familierecht en psychiatrische  patiënten recht ;

c. mr. E.G. Blankestijn staat geregistreerd op personen-en familierecht;

d. mr. A. aan het Rot staat geregistreerd op huurrecht;

e. mr. A.J.E. Riemslag staat geregistreerd op ambtenarenrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.