ONDERNEMERS


OndernemersIn het arbeidsrecht gelden ingewikkelde regels. Daarbij is niet alleen van belang wat partijen onderling hebben afgesproken maar ook de CAO en de wettelijke regels. U kunt bij ons ook terecht om (vooraf) uw arbeidsovereenkomsten te laten checken. Denk daarbij ook aan een concurrentiebeding of een proeftijdbeding.

Bij het voornemen een werknemer te ontslaan moet goed bekeken worden welke manier u daarvoor kiest en welke risico`s u daarbij als werkgever loopt.

Indien een onderneming wordt overgenomen of u denkt er over een onderneming over te nemen dan kunnen wij u adviseren over de rechtspositie van het personeel.


Het sociaal zekerheidsrecht is ook voor ondernemers van groot belang, denk bijvoorbeeld aan uw verplichtingen indien uw werknemer ziek wordt en het risico van een loonsanctie opgelegd door het UWV. Indien u uw verplichtingen niet op een juiste manier nakomt kan dat grote financiële consequenties voor u hebben. Ook als bijvoorbeeld een loonsanctie al is opgelegd kunnen wij u helpen bij het maken van bezwaar en het instellen van (hoger) beroep.


Algemene voorwaarden en contracten, incasso's, geschillen met kopers en leveranciers: ondernemers hebben een brede juridische kennis nodig om geen onverantwoorde risico's te lopen. Het is belangrijk tijdig juridisch advies in te winnen, daarmee kunnen lange en kostbare juridische procedures vaak worden voorkomen.