ERVEN EN NALATEN, OVERLIJDEN, DE ERFENIS EN RUZIE DAAROVER

Als er iemand overlijdt is het altijd de vraag wie de erfgenaam zal zijn, of wie voordeel zal hebben van de erfenis, op grond van het wettelijk versterferfrecht of het testament. De erflater kan in het testament een aantal zaken regelen zoals een erfstelling, een onterving, het toekennen van een legaat of de benoeming van een executeur.

 

Bij het onderzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn en of er een testament is opgesteld kan bij de notaris een verklaring van erfrecht worden gevraagd. In geval van problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, zoals bij ruzie over de erfenis of een onterving, kunt u een advocaat nodig hebben. Ook komt het voor dat één van de familieleden voor het overlijden van de erflater de financiën heeft beheerd; na afloop kunnen vragen worden gesteld over dat beheer en kan de vraag aan de orde komen of rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

 

Laat u zich ook goed voorlichten over de vraag of u een nalatenschap moet aanvaarden of verwerpen. Soms is een beneficiaire aanvaarding een betere keuze. Het belangrijkste gevolg van beneficiaire aanvaarding is dat eventuele schulden van de nalatenschap niet hoeven te worden voldaan uit het privé vermogen van de erfgenaam. Ook is het goed u te laten voorlichten over de taken en bevoegdheden van vereffenaars, executeurs en afwikkelingsbewindvoerders.

 

Er komen bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak emotionele problemen om de hoek kijken. Een gespecialiseerde advocaat heeft daar oog voor. Het gaat er immers niet alleen om dat u op de korte termijn vooruit wordt geholpen maar dat u een oplossing bereikt waar u op langere termijn tevreden mee bent. Als de zaak in mediation wordt aangepakt kunnen wij u helpen emotionele processen te ontrafelen zodat de weg vrij wordt gemaakt voor het maken van verstandige keuzes.

 

Voor een advies op maat of bijstand in een procedure, neemt u contact met ons op.