OPSTELLEN OUDERSCHAPSPLAN

28-06-2013

Ouders die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moeten de ouders aangeven op welke manier zij hun kind hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders moeten dus met hun kinderen praten over de manier waarover zij hun ouderschap na de scheiding willen vormgeven. Natuurlijk moet dit op een manier gebeuren die past bij de leeftijd van de kinderen. Wij kunnen u helpen bij het maken van een ouderschapsplan. Als u het met elkaar niet eens kunt worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kunt u de rechter vragen om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

 

In het ouderschapsplan moet worden opgenomen:

de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;

de manier waarop het recht op en de verplichting tot omgang wordt vormgegeven;

de manier waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind;

de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.

 

Wilt u weten wat ons kantoor voor u kan doen? Neem vrijblijvend contact op of loop binnen bij ons gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 16:00 tot 18:00 uur.