transparante en heldere arbeidsvoorwaarden?

12-05-2022

TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN?

Door Astrid Riemslag

 

Waar gaat dit over, zult u zich misschien afvragen. En waarom is dit onderwerp op dit moment belangrijk? Ik zal dit hieronder toelichten.

 

Nederland moet uiterlijk 1 augustus 2022 een Europese richtlijn uitvoeren. In die richtlijn is vastgelegd dat een werkgever heldere informatie moet geven over de arbeidsvoorwaarden die aan de werknemer worden aangeboden. Vaak gaat dat goed, soms niet.

 

Informatieverplichting voor werkgever

In de Nederlandse wet is hierover al een bepaling opgenomen, toch gaat er wel iets veranderen. Een werkgever zal onder andere informatie moeten geven over de arbeidsplaats, arbeidstijden, eventuele bonussen of toeslagen, recht op scholing en verlofregelingen. Nieuw is dat gemeld moet worden hoe de werknemer zijn verlof kan opnemen.

De informatie over alle arbeidsvoorwaarden moet binnen een week na de 1e werkdag schriftelijk worden verstrekt. Als de werknemer al in dienst is en erom vraagt, moet de werkgever die informatie ook geven.

 

Scholing

Wij zien regelmatig afspraken over studiekosten in een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek staan, vooral de verplichting dat een werknemer studiekosten moet terugbetalen als hij kort na afronding van de opleiding bij de werkgever vertrekt. Die afspraken niet altijd meer geldig, ook al zijn die afspraken in het verleden gemaakt. Oude afspraken zijn van de ene dag op de andere vanaf 1 augustus van tafel.

Gaat het om een verplichte scholing om de beroepskwalificatie te behouden? Dan mag de werkgever deze kosten niet langer verhalen op de werknemer. De tijd die de werknemer kwijt is met het volgen van een verplichte opleiding wordt aangemerkt als arbeidstijd. De werknemer behoudt tijdens de opleiding zijn recht op loon. Alle kosten in verband met de verplichte scholing zijn voor rekening van de werkgever.

 

Dit is anders bij een niet verplichte scholing.

 

Nevenwerkzaamheden

De algemene bepaling over het niet mogen werken naast de eigen functie is niet langer toegestaan. Na 1 augustus  kan de werkgever nevenwerkzaamheden slechts verbieden indien hij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Gedacht kan worden aan overschrijding van de maximum arbeidstijden of de gezondheid van de werknemer. De werkgever zal de weigering moeten motiveren.

 

Werkpatroon

Er komt een onderscheid tussen een voorspelbaar en een onvoorspelbaar werkpatroon.

In een voorspelbaar werkpatroon weet de werknemer wanneer hij moet werken. De werkgever zal in dit geval de werknemer moeten informeren over de duur van de normale arbeidstijd, welk loon bij overwerk wordt betaald of hoe de werknemer van dienst kan wisselen.

 

Flexibele arbeidskrachten (onder andere oproepkrachten) weten niet wanneer zij op het werk verwacht worden. Voor hen krijgt de werkgever de verplichting om meer informatie te geven. Zo moet de werknemer weten op welke dagen hij in ieder geval moet werken en op welke termijn hij zal worden opgeroepen. Hierdoor kan een oproepkracht zijn privéleven toch inrichten. Een oproepkracht mag buiten die doorgegeven tijdstippen diensten weigeren.

Heeft de oproepkracht 26 weken gewerkt, dan kan hij een verzoek indienen om arbeid met meer voorspelbaarheid te krijgen. Een werkgever hoeft daarmee niet in te stemmen, maar moet wel tijdig schriftelijk reageren.

 

Het is dus als werkgever verstandig om uw bestaande arbeidsovereenkomsten te bekijken, is aanpassing nodig? Anders komt u vanaf 1 augustus 2022 mogelijk voor verrassingen te staan. Voor werknemers is het goed hun rechten op dit gebied te weten.