LUISTER NAAR DE KINDEREN!

28-04-2014

Het kan niet vaak genoeg gezegd, in een echtscheiding is het van groot belang voor de kinderen dat er met hen rekening wordt gehouden en dat er naar hen wordt geluisterd. De advocaat-mediator van de vFAS is getraind in het voeren van gesprekken met de kinderen, als dat nodig blijkt te zijn. Een gesprek met een neutrale derde kan voor het kind in kwestie fijn zijn, alleen maar om eens te vertellen wat hij of zij allemaal heeft meegemaakt door de echtscheiding en te vertellen wat hij of zij er zelf van vindt, zonder dat onbewust rekening wordt gehouden met de zorg voor moeder of vader.

Kijk voor meer informatie op de website van de vFAS: www.verder-online.nl

Een mooie ontwikkeling is dat er allerlei initiatieven bestaan om de aandacht op het kind te vestigen. Denk aan het KIES- programma: “Kind In Een Scheiding”, waarbij het kind ondersteund wordt in deze moeilijke periode in zijn of haar leven. Het programma wordt in verschillende steden aangeboden.

Ook is het goed de website van Villa Pinedo te bekijken als sprake is van een scheiding in uw situatie en u zich wilt laten informeren over de gevolgen daarvan voor de kinderen: www.villapinedo.nl