HEB IK RECHT OP EEN VAST CONTRACT?

05-05-2014

U heeft een oproepovereenkomst maar werkt regelmatig. Een oproepovereenkomst kan overgaan in een vast dienstverband als er een vast arbeidspatroon ontstaat. Er is sprake van een "rechtsvermoeden" van een vast dienstverband als u 3 maanden lang elke week (ongeacht het aantal uren) of minimaal 20 uur per maand werkt. De omvang van dat dienstverband is dan in beginsel het gemiddelde van het in die 3 maanden gewerkte aantal uren. U kunt uw werkgever in deze situatie vragen uw oproepcontract om te zetten in een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur). Is uw werkgever het niet met u eens dan zal hij moeten aantonen dat het " rechtsvermoeden" niet juist is, bijvoorbeeld omdat het gaat om tijdelijk meerwerk. Dat kan hij doen aan de hand van bijvoorbeeld schriftelijke afspraken die gemaakt zijn of een dienstrooster.


Als u er samen niet uitkomt zal uiteindelijk de rechter moeten beslissen.