GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN: NOG VAN DEZE TIJD?

24-10-2014

Een kleine meerderheid van de jongeren geeft aan niet in gemeenschap van goederen te willen trouwen. "Iedere partner behoudt zijn eigen bezittingen en schulden waardoor er bij scheiding niets verdeeld hoeft te worden", vindt 57% van de ondervraagden. Vooral jongeren met gescheiden ouders zijn die mening toegedaan. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.000 jongeren van 16 t/m 24 jaar van TNS/NIPO naar aanleiding van de Dag van de Scheiding van 12 september jongstleden.

 

In Nederland geldt al van oudsher het systeem van de wettelijke gemeenschap van goederen. Als de partners ter gelegenheid van hun huwelijk geen huwelijkse voorwaarden maken zijn zij in gemeenschap van goederen gehuwd, met alle gevolgen van dien. Er gaan al langer stemmen op om dat systeem aan te passen, en uit het onderzoek van TNS/NIPO lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat de jeugd het hiermee eens is. Er is een wetsvoorstel aanhangig waarin staat dat bezittingen en schulden alleen gemeenschappelijk zijn als ze tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Alles wat de echtelieden bezaten vóór het huwelijk blijft in eigendom van henzelf, en ze blijven ook ieder zelf aansprakelijk voor de door henzelf voor het huwelijk opgebouwde schulden. Dit systeem vergt wel van de echtelieden om de administratie goed bij te houden, zodat duidelijk is welk vermogen bij wie hoort. Dat kan in geval van een scheiding een hoop uitzoekwerk schelen.