ZORGVERLOF PER 1 JULI 2015

18-06-2015

Als uw kind, partner of ouder ziek is kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. U heeft recht op langdurend zorgverlof als één van hen langere tijd levensbedreigend ziek is. Met ingang van 1 juli 2015 kunt u kort-en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor tweedegraads bloedverwanten (grootouders, kleinkinderen, broers en zussen), andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante) en voor mensen met wie een sociale relatie bestaat zoals bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend.

 

Zorgverlof vraagt u aan bij uw werkgever. Langdurend zorgverlof vraagt u minstens 2 weken voordat het verlof ingaat schriftelijk aan.

 

Het kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week binnen 12 maanden en het langdurend verlof 6 keer uw werkuren per week binnen 12 maanden. Langdurend zorgverlof kunt in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken openemen. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van uw werkuren per week.

 

Het bovenstaande is de wettelijke regeling. In een voor u geldende cao of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere andere afspraken staan. Dan gelden die afwijkende afspraken.