ZIEK GEWORDEN TIJDENS DE VAKANTIE

05-07-2017

Er is een verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Jaarlijks heeft een werknemer recht op vakantie van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar.De meeste werknemers hebben meer vakantiedagen, Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor het opnemen en vervallen gelden soms andere regels als het gaat om wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoe  zit dat met de vakantiedagen als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie? Als je al werknemer ziek wordt tijdens je vakantie gelden de dagen dat je ziek bent niet als vakantiedagen, tenzij je daar op dat moment mee instemt. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat van te voren overeengekomen mag worden dat deze wel gelden als vakantiedagen als je ziek bent. Het is op afstand (voor de werkgever) natuurlijk lastig vast te stellen dat je ziek bent. Meld je daarom direct ziek bij je werkgever op de manier zoals in jouw bedrijf is voorgeschreven en bezoek eventueel een arts aan wie je vraagt een verklaring op te stellen.