ZZP'ER EN CONCURRENTIEBEDING

21-12-2017

(Echte) ZZP’ers zijn geen werknemer, vallen zijn niet onder het arbeidsrecht en daarom is ook de wettelijke regeling over het concurrentie- en relatiebeding niet op ZZP’ers van toepassing. Een belangrijk punt van de wettelijke regeling is dat het concurrentiebeding (eigenlijk non-concurrentiebeding) schriftelijk moet worden overeengekomen.

Kan met een ZZP’er ook een concurrentiebeding worden overeengekomen? Soms wil een opdrachtgever een concurrentie of relatiebeding opnemen in de opdrachtovereenkomst met de ZZP’er omdat zij na einde van de opdracht opgedane kennis kunnen meenemen naar een concurrent.

Er zitten echter wel haken en ogen aan het overeenkomen van een concurrentie- of relatiebeding tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer, de ZZP’er.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gelijkwaardige partijen en tussen hen geldt dat zij in principe vrij zijn in wat ze met elkaar afspreken. Dit is dus met minder waarborgen omgeven dan bij de relatie tussen werkgever en werknemer, waar sprake is van een gezagsverhouding van de werkgever en werknemer. Belangrijk is dat de opdrachtovereenkomst door het opnemen van een concurrentie-en relatiebeding niet feitelijk een arbeidsovereenkomst mag worden. Het is daarom belangrijk deze bedingen niet te ruim te omschrijven. Het moet ook duidelijk zijn voor de ZZP’er waar hij aan toe is: voor welke relaties van de opdrachtgever mag hij niet werken. Het is echter niet zo dat dan maar een zo ruim mogelijk beding overeengekomen kan worden. Let er goed op dat het beding duidelijk omschreven is, denk daarbij aan het volgende:

Spreek een beperkte duur af;

Spreek duidelijk af voor welk gebied het beding geldt;

En voor welke klanten het geldt.

Als de opdrachtgever geen enkel belang heeft de opdrachtnemer aan het concurrentiebeding te houden, zal dit door de rechter buiten werking kunnen worden gesteld

Door het opnemen van een concurrentie- en relatiebeding kan de overeenkomst van opdracht erg gaan lijken op een arbeidsovereenkomst. Als geoordeeld wordt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een opdrachtovereenkomst kan dat betekenen dat de opdrachtgever een navordering van loonheffing van de belastingdienst krijgt. Beide partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer hebben er daarom belang bij om de reikwijdte van het concurrentie-en relatiebeding te beperken.

Het is mogelijk om een concurrentie- en relatiebeding af te spreken tussen een opdrachtgever en een ZZP'er die de opdracht uit gaat voeren, maar zorg er voor dat het schriftelijk wordt overeengekomen en niet te ruim maar wel duidelijk is omschreven.