Een Bijstandsuitkering en Marktplaats?

15-03-2018

Een bijstandsuitkering en goederen verkopen via Marktplaats?
Mag je, als je een bijstandsuitkering ontvangt (uitkering op grond van de Participatiewet), goederen verkopen op Marktplaats, zonder dat aan de gemeente te melden, en de opbrengst houden?
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter die oordeelt in geschillen over uitkeringen, heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. Het ging om iemand die goederen verkocht via Marktplaats. In een tijdsbestek van een half jaar zijn een paar honderd advertenties geplaatst waarin onder andere auto-onderdelen, computers en kleding zijn aangeboden en verkocht. De betrokkene heeft hiervan geen mededeling gedaan. De vraag was of hier sprake was van incidentele verkoop van privégoederen die niet aan het college van burgemeester en wethouders hoeft te worden gemeld.
De Centrale Raad van Beroep was van oordeel dat gelet op de aard, omvang en regelmaat van de verkoopactiviteiten er geen sprake was van incidentele verkoop van privégoederen. Een belanghebbende moet dergelijke verkoopactiviteiten melden bij het college omdat deze van invloed zijn op het recht op bijstand. Overigens is het niet verboden om met een bijstandsuitkering goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van de verkoopopbrengst tijdig melding wordt gemaakt. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt. Daarvan hoeft belanghebbende in beginsel geen mededeling te doen. 
De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling hoeft te worden gedaan. Als er regelmatig goederen worden verkocht en dit niet meer kan worden aangemerkt als incidentele verkoop van privé goederen moet dit worden gemeld aan de gemeente en kan dit leiden tot verrekening van de inkomsten met de bijstandsuitkering. U doet er goed aan bij twijfel even te overleggen met de gemeente om niet het risico te lopen van een terugvordering van de bijstandsuitkering.