Slingerbeurs 2018

05-04-2018

Vrijdag 13 april 2018 nemen wij deel aan de Slingerbeurs in het ROC  in Almelo.

Wij zijn één van de aanbiedende bedrijven. Onze kantoorgenoot Carolien Peper maakt deel uit van het bestuur van de Slingerbeurs.

De Slingerbeurs is een jaarlijks terugkerend event in onder meer Almelo waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze “matches” wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden.

Verenigingen en maatschappelijke organisaties lopen regelmatig tegen de grenzen van de eigen organisatie aan. Denk aan het ontbreken van specifieke kennis binnen de eigen organisatie, extra handjes of faciliteiten om een grote klus uit te voeren. Ze zijn daarom gebaat bij hulp van kwalitatieve waarde vanuit het bedrijfsleven. Nog veel te vaak wordt geld als dé enige oplossing gezien, men gaat eraan voorbij dat er ook andere mogelijkheden zijn. De Slingerbeurs kan oplossing bieden! Tijdens de Slingerbeurs wordt een podium gecreëerd om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, zodat een invulling gegeven kan worden aan specifieke vragen of het realiseren van plannen. Ook worden maatschappelijke organisaties zich meer bewust van het feit dat zij niet alleen de vragende partij zijn, maar dat zij wel degelijk zélf het bedrijfsleven ook iets te bieden hebben. Met een juiste klik kan een proces in gang worden gezet waarbij beide partijen elkaar vinden, om ook op langere termijn elkaar te stimuleren in het realiseren van doelstellingen. Plannen en wensen kunnen hiermee worden omgezet naar concrete oplossingen en duurzame Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-samenwerkingsverbanden.

Deelnemende bedrijven geven hiermee gestalte aan hun betrokkenheid aan hun stad en werken hiermee tevens aan een positief regionaal Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-klimaat.