Hoeveel kost een zieke werknemer?

04-07-2018

Wist u dat u als werkgever tot 12 jaar de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van zieke werknemers door belast kunt krijgen?

Als uw werknemer ziek is moet u gedurende de eerste 2 jaren per jaar minstens 70% van het loon betalen. Dat betekent in twee jaar dus 140%. In de meeste cao’s staat echter dat een zieke werknemer 170% van het loon over 2 jaar krijgt betaald. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer.

Na 2 jaar ziekte komt de werknemer misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering. Deze moet worden aangevraagd  bij het UWV. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet voldaan aan de re-integratieverplichtingen dan zal UWV u verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze zogenaamde loonsanctie is zeker geen uitzondering. Ook daarom is het heel belangrijk dat u gedurende de twee jaar ziekte voldoet aan uw re-integratieverplichtingen.

Als uw werknemer na twee jaar ziekteverzuim gedeeltelijk(35%-80%) arbeidsongeschikt is of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%) dan worden, indien u bij het UWV verzekerd bent, de uitkeringslasten vervolgens nog 10 jaar aan de werkgever door belast.

Werkhervattingskas                                                                                                Deze door belasting vindt plaats via de beschikking werkhervattingskas (Whk) die u jaarlijks in de maand december van de Belastingdienst ontvangt. De Belastingdienst berekent uw premie aan de hand van de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) informatie die zij van het UWV over uw organisatie ontvangt. De manier waarop de gedifferentieerde premies worden berekend, is afhankelijk van de werkgeversgrootte (voor 2018):

  • Kleine werkgevers : loonsom ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 328.000,–)
  • Middelgrote werkgevers : loonsom ˃ 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 328.000,– tot € 3.280.000,–)
  • Grote werkgevers : loonsom ≥ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (≥ € 3.280.000,–

De bovengenoemde risico’s kunt u verzekeren bij het UWV of bij een private verzekeraar. U kunt er ook voor kiezen om eigen risicodrager te worden.