Beschikking Werkhervattingskas

07-11-2018

 

Whk-beschikking 2019 zorgvuldig controleren

Geen enkele werkgever wil te veel premie voor de Werkhervattingkas (Whk) betalen. Het is daarom van groot belang om de beschikking met de premie voor 2019 onder de loep te nemen

De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas vóór het einde van het jaar naar elke organisatie. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. In die beschikking blijken in de praktijk nog wel eens fouten te zitten en die kunnen werkgevers duur komen te staan. Het is dan ook heel belangrijk dat de beschikking goed te contoleren. Op de beschikking Whk voor 2019 staat de individueel en/of sectoraal gedifferentieerde premie. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Op de beschikking staat ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-werknemers van uw organisatie is uitbetaald en het rekenpercentage – de gemiddelde premie die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren. Om de ZW- en WGA-uitkeringen te kunnen controleren, moet de werkgever bij UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat.

 

Tegen de beschikking Whk kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt als u het er niet mee eens bent.