Erfenis: hoe moet je die aanvaarden?

10-01-2019

Als iemand overlijdt, gaat haar of zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen. Bijvoorbeeld geld of een kostbaar voorwerp.

Als u erfgenaam bent dan kunt u kiezen of u de erfenis aanvaard en op welke manier. U kunt ervoor kiezen om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Dat heeft tot gevolg dat u niet alleen de bezittingen zult krijgen maar ook verantwoordelijk bent voor eventuele schulden van de overledene. Waar veel mensen niet bij stil staan is dat een schuld bijvoorbeeld ook kan zijn een aanspraak van een kind dat is onterfd. Deze kan dan kiezen voor een vordering in geld. Dat is de legitieme portie. De wet regelt wanneer deze geldvordering opeisbaar is. Verder kan er een schuld in de erfenis zitten als er sprake is van een koophuis dat een lagere verkoopwaarde heeft dan de openstaande hypotheekschuld.

Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld (vereffeningsprocedure). Meestal wordt er dan ook een boedelbeschrijving gemaakt. Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene.

Laat u goed adviseren voordat u stappen zet bij het aanvaarden van een erfenis. Een eenmaal gemaakte keuze kan doorgaans niet meer worden teruggedraaid.