hoe zit dat met een erfenis bij echtscheiding?

10-01-2019

Ik ga scheiden: hoe zit dat met mijn erfenis?

De meeste mensen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat bij de scheiding alle bezittingen gelijk moeten worden verdeeld. Als één van de partners tijdens het huwelijk een erfenis of schenking heeft ontvangen, valt dit in principe binnen de gemeenschap van goederen en dan moet dit bedrag bij scheiding worden gedeeld.

Of een schenking of erfenis in de gemeenschap van goederen valt, wordt bepaald door degene die de erfenis nalaat of de schenking doet. De schenker of erflater kan namelijk vastleggen dat het geld niet in de huwelijksgoederengemeenschap valt. Dat wordt geregeld door een zogenaamde uitsluitingsclausule in het testament of in de schenkingsakte. Dit kan alleen vóór het overlijden worden geregeld, niet achteraf.

Sommige ouders willen hun kinderen liever nog tijdens hun leven wat geld schenken. Ook voor een schenking geldt, dat eenvoudig te regelen is dat dit bedrag niet met de partner gedeeld hoeft te worden bij een scheiding. Dat kan geregeld worden door de schenking te doen met een uitsluitingsclausule. Het hoeft niet in een notariële akte te worden vastgelegd, maar voor het bewijzen van de clausule is wel verstandig het op de een of andere manier schriftelijk vast te leggen. Ook bij een schenking geldt: dit moet vooraf worden vastgelegd, achteraf kan dit niet.

De schenking of erfenis valt dan buiten het gemeenschappelijk vermogen.

Als het geld gedurende het huwelijk al is uitgegeven dan heeft in principe de rechthebbende partner  een zogeheten vergoedingsrecht op de andere partner. Hierbij maakt het niet uit waaraan het geld is besteed en wat er nog over is van het geld. Wel van belang kan zijn of de echtgenoten hier iets over hebben afgesproken of dat er een uitgave is gedaan met de erfenis die zonder de erfenis niet zou zijn gedaan, bijvoorbeeld een luxe vakantie.

Als men onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd dan hebben de partners voor het huwelijk al afgesproken hoe ze omgaan met bezittingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Het advies is dus om goed in de akte te kijken.

Genoeg reden dus om een advocaat of mediator eens goed naar uw situatie te laten kijken en u te laten adviseren. Dit kan misverstanden en onaangename verrassingen voorkomen.