Vakantiewerk? Let op de regels!

13-06-2019

Vakantiewerk? Let op de regels!

De tijd voor de vakantiebaantjes breekt weer aan. Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen buiten schooltijd werken en ook in vakanties. Maar er gelden wel speciale voorwaarden.

Welke werkzaamheden zijn toegestaan?

Ze mogen bijvoorbeeld geen zwaar of gevaarlijk werk doen. Ook gelden er aangepaste werk- en rusttijden voor jongeren. Houd rekening met het volgende.

Werknemers onder de 18 jaar mogen niet altijd hetzelfde werk doen als volwassen werknemers.

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar ze mogen niet 's nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken.

Daarnaast mogen jongeren onder de 18 jaar bepaalde gevaarlijke werkzaamheden niet doen. Bijvoorbeeld werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving. Ook moet er deskundig toezicht zijn en moet de werkplek veilig zijn.

Werknemers van 15 jaar mogen alleen licht, niet-industrieel werk doen. Ze mogen bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken. Ook mogen ze groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden doen en kleine dieren voeren.

Ondersteunende werkzaamheden mogen,  bijvoorbeeld in de horeca. Maar ze mogen niet werken op plaatsen waar alcohol wordt geschonken. Ook mogen ze niet in een fabriek of met machines werken, zware spullen tillen of achter een kassa werken.

Werknemers van 13 en 14 jaar mogen klusjes doen en helpen bij niet-industrieel werk. Net als 15-jarigen mogen ze niet met machines werken, in een fabriek werken of zware spullen tillen.

Op welke tijdstippen mag je werken.

Voor werknemers onder de 18 jaar gelden aangepaste werktijden. Hieronder een overzicht.

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen:

Maximaal 45 uur in een week werken.

 • Gemiddeld 40 uur per week werken over een periode van 4 weken of langer.  

 • Niet overwerken.

 • Extra rusttijden en pauzes nemen.

 • Onder voorwaarden werken op zondag.

  Werknemers van 15 jaar mogen:

 • Maximaal 5 dagen per week werken.

 • Zolang ze leerplichtig zijn; 2 uur per dag en 12 uur per schoolweek werken. Op niet-schooldagen mogen ze 8 uur werken en in totaal 40 uur per vakantieweek.

 • Als ze vrijgesteld zijn van de leerplicht; 8 uur per dag en 40 uur per week werken. 

 • Niet overwerken.

 • Extra rusttijden en pauzes nemen.

 • Bij toestemming van ouders en onder voorwaarden werken op zondag.

  Werknemers van 13 en 14 jaar mogen:

 • Niet werken op schooldagen (alleen klusjes rond het huis, maximaal 2 uur).

 • Niet werken op zondagen.

 • Maximaal 7 uur per dag werken op niet-schooldagen.

 • In een schoolweek maximaal 12 uur per week werken.

 • In een vakantieweek maximaal 35 uur per week werken.

 • Maximaal 4 vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar.

 • Maximaal 5 dagen per week werken.

 • Extra rusttijden en pauzes nemen.

  Voor bepaalde sectoren gelden nog extra regels voor arbeidstijden, zoals in de zorg, mijnbouw en vervoerssector. Ook voor werk in bioscopen, de horeca en de schoonmaak zijn er aanvullende regels.

  Loon

Werknemers tot en met 21 jaar hebben recht op tenminste het wettelijke minimumjeugdloon dat geldt voor hun leeftijd.