Nieuwe regels in het arbeidsrecht per 1 januari 2020

24-06-2019
 Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet wijzigt het private arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020. 
De Wab verkleint de verschillen tussen vast werk en flexwerk. Dit maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. De Wab bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. 
Concreet zijn voor werkgevers en hun medewerkers vooral de volgende veranderingen van belang:
Het recht op transitievergoeding wijzigt.
Op dit moment is het zo dat pas een transitievergoeding hoeft te worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Door de Wab krijgen werknemers al vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding wordt lager bij lange dienstverbanden. De opbouw bedraagt straks voor iedereen, ongeacht de leeftijd van de werknemer, een derde van het maandsalaris
Er komt een nieuwe ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond.
Als een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, moet hij nu aan een van de in de wet opgenomen ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe ontslaggrond (i-grond) geeft de mogelijkheid om omstandigheden te combineren: de cumulatiegrond. Een werknemer kan met toepassing van deze ontslaggrond ook worden ontslagen als sprake is van twee of meer onvoldragen ontslag gronden. Bij een ontslag wegens de i-grond kan de rechter een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding aan de werknemer toekennen.
De ketenregeling wordt ruimer.
De mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten wordt uitgebreid. De termijn van 24 maanden in de ketenregeling wordt verlengd naar 36 maanden. Dit betekent dat een vast dienstverband ontstaat als werkgever en werknemer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden afsluiten, of langer dan 36 maanden gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden.
De keten van overeenkomsten wordt doorbroken als er tussen de opeenvolgende overeenkomsten een periode ligt van langer dan zes maanden. Bij een onderbreking van zes maanden of minder, loopt de keten gewoon door. 
De Wab bevat naast maatregelen op het gebied van de transitievergoeding, de cumulatiegrond en de ketenregeling ook maatregelen op het terrein van oproepovereenkomsten, payrollovereenkomsten en WW-premiedifferentiatie.