Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

31-03-2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

De voorwaarden zijn de volgende:

 • De ingangsdatum van de regeling werkt terug tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (maart t/m mei 2020).
 • De regeling is tijdelijk en geldt voor 3 maanden. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie maanden.
 •  
 • Er is geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf
 • Er is geen vermogenstoets;
 • Er is geen toets op het inkomen van de partner.
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.
 •  

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en de doelgroep bestaat uit zelfstandigen, die aan de volgende eisen moeten voldoen:

  • in Nederland wonen en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in Nederland plaats);
  • voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
  • voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
  •  
 • Vanuit de regeling kan beroep worden gedaan op twee voorzieningen:
  • Bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand). Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het toepasselijke sociaal minimum (netto € 1.500 voor gehuwden en netto € 1.050 voor een alleenstaande, alsmede de gebruikelijke, lagere bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar). Maximale uitkeringsduur is 3 maanden. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor 3 maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de komende 3 maanden minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Hieruit volgt dat het inkomen vooraf niet wordt getoetst. De uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.
  • Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte. De zelfstandige kan een lening afsluiten van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 behoeft er nog niet te worden afgelost.
   (bron Schulinck).

  • Gefinancierde rechtsbijstand

  • Zelfstandigen kunnen (onder voorwaarden) voor zaken die samenhangen met het (voortbestaan van het) bedrijf in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand: u betaalt voor de rechtsbijstand een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de overheid betaalt de rest van de kosten voor rechtsbijstand: er moet dan in ieder geval sprake zijn van een bedrijfsbedreigend geschil.