Alimentatie stopzetten?

20-04-2020

Mijn inkomen daalt door de Corona crises. Mag ik de (kinder) alimentatie stopzetten?

Het zijn roerige tijden. De impact van het virus is enorm. Menig werkgever heeft de winkel op slot moeten doen en veel werknemers zitten gedwongen thuis. Bij veel gezinnen valt door de gevolgen van Covid 19 (een deel van) het inkomen weg, soms zelfs het volledige inkomen waardoor het steeds moeilijker wordt om financiële huishouding sluitend te houden.

Mag je dan de alimentatie stopzetten? Nee, dat is niet verstandig. Stopzetten van alimentatie is alleen mogelijk wanneer uw ex partner daarmee instemt of wanneer u daarvoor toestemming krijgt van de rechter. Mocht uw ex partner instemmen met een (tijdige) verlaging of stopzetting van de alimentatie is het verstandig om dat op papier te zetten om discussies achteraf te voorkomen. Mocht die bereidheid bij uw ex partner niet bestaan, kunt u de rechtbank vragen om de alimentatie te verlagen of zelfs terug te brengen naar nihil.

Het is van belang om niet te lang te wachten met het benaderen van de rechtbank, omdat in veel gevallen de ingangsdatum van de wijziging van de alimentatie, de datum wordt gehanteerd waarop het verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank is ingediend. De rechtbank heeft een grote mate van vrijheid bij het bepalen van de datum waarop de wijziging van de te betalen alimentatie in mag gaan maar een wijziging die ziet op een periode voordat het verzoekschrift is ingediend, dus een wijziging met terugwerkende kracht, wordt niet snel toegewezen vanwege de vaak vergaande gevolgen voor degene die de alimentatie heeft ontvangen.