Recht om thuis te werken?

23-06-2020

Heb ik het recht om thuis te werken?

Een vraag die in deze tijden waarin het Coronavirus rondwaart nogal eens wordt gesteld.

De rechtbank Gelderland heeft hierover zeer recent een uitspraak gedaan: Zorgen over het coronavirus geven een commercieel medewerkster van een keukenhandel geen recht om thuis te werken. Volgens de rechter moet zij gewoon naar kantoor komen, omdat de werkgever dat eist en voldoende maatregelen heeft getroffen.

De betreffende werkneemster werkt sinds begin 2017 als commercieel medewerkster en service coördinator in een keukenhandel.

Midden maart gingen de werknemers van het keukenbedrijf als gevolg van de coronacrisis thuiswerken. Op 11 april liet het bedrijf de betreffende werkneemster weten dat zij weer naar kantoor moest komen.

Op haar eerste werkdag, drie dagen later, vroeg de medewerkster toestemming om naar huis te gaan omdat zij merkte dat niet iedereen zich aan de voorschriften hield. Dat mocht, onder het voorbehoud dat zij teruggeroepen zou kunnen worden.

Begin mei moesten alle werknemers van het bedrijf weer op kantoor aan de slag. Volgens de onderneming was dat van belang voor de bedrijfsvoering, en waren er genoeg maatregelen getroffen die dat mogelijk maakten.

Zo zou er voldoende afstand tussen de werknemers zijn, zou in kleine groepjes worden gepauzeerd in de kantine, en waren er schoonmaakvoorschriften en voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig.

De medewerkster was het er niet mee eens en liet per brief aan de werkgever weten dat zij dit in strijd vond met het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken.

Zij vroeg de directie daarom ‘schriftelijk te motiveren welke zwaarwegende bedrijfsbelangen er volgens jullie zijn die het negeren van het advies om thuis te werken rechtvaardigen en de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen”. De werkgever hield vast aan de eis dat de werkneemster naar kantoor moest komen waarop uiteindelijk de rechter een oordeel moest geven.

De kantonrechter gaf de werkgever voorlopig gelijk, en oordeelde dat de werkneemster geen aanspraak kan maken op een recht om thuis te werken.

Volgens de rechter wist zij niet overtuigend aan te tonen dat het keukenbedrijf geen passende coronamaatregelen heeft genomen.

In het algemeen kan gesteld worden dat er geen recht op thuis werken bestaat. Afhankelijk van de belangen van werkgever en werknemer is het denkbaar dat een rechter een dergelijk verzoek wel toewijst.