Met coronaklachten naar het werk?

12-10-2021

Met coronaklachten naar het werk?

 

Piet verschijnt op 15 maart 2021 met verkoudheidsklachten op het werk. Meerdere collega’s raden hem die dag diverse keren aan naar huis te gaan omdat hij flink hoestte. Volgens Piet was het allemaal niet zo erg en kwam het waarschijnlijk door zijn bronchitis en/of suikerziekte dat hij zo hoestte. De werkgever heeft een protocol waarin staat dat je thuis moet blijven bij verkoudheidsklachten. Op 16 maart meldt Piet zich wel ziek en laat zich testen. Op 17 maart luidt de uitslag dat Piet positief is getest.

 

De werkgever is het met de handelwijze van Piet niet eens en vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden (onder meer) omdat daardoor de arbeidsverhouding is verstoord.

 De kantonrechter overweegt hier over dat deze werkgever een chemisch bedrijf is waarbij veiligheid erg belangrijk is. Naast alle veiligheidsprotocollen heeft de werkgever ook een duidelijk coronaprotocol en informeert zij haar werknemers hierover regelmatig. Desondanks is Piet op 15 maart 2021 toch gaan werken met verkoudheidsklachten. Dit  verwijtbare gedrag vindt de kantonrechter niet voldoende grond voor ontslag, maar doordat Piet niet naar huis is gegaan, nadat in ieder geval vier collega’s hem uitdrukkelijk hebben geadviseerd om naar huis te gaan gelet op zijn verkoudheidsklachten, heeft hij wel het vertrouwen van deze collega’s en ook van zijn leidinggevenden beschaamd.

Bovendien kreeg Piet ook betaald als hij naar huis ging, dit kon dus geen reden zijn om op het werk te blijven ondanks dat meerdere collega’s hem hadden geadviseerd om naar huis te gaan. Het vertrouwen is bovendien nog meer verstoord geraakt doordat Piet zich vervolgens de volgende dag toch heeft ziekgemeld, zich heeft laten testen en deze test positief was. De vrees van de collega’s dat hij mogelijk corona had, was dus uitgekomen.

Door in deze procedure vervolgens vol te houden dat de verklaringen van zijn collega’s en leidinggevenden over wat er op 15 maart 2021 gebeurd is niet geloofwaardig zijn, dat ze niet kloppen en dus in feite dat zijn collega’s liegen, bevestigt Piet deze vertrouwensbreuk en heeft hij de vertrouwensbreuk nog groter gemaakt. Piet had kunnen erkennen dat hij op 15 maart 2021 een fout heeft gemaakt door niet naar huis te gaan, maar blijft volhouden in zijn eigen gelijk en toont geen berouw, terwijl er wel degelijk een risico was dat hij collega’s kon besmetten en hij waarschijnlijk ook één collega besmet heeft. Het is daarom begrijpelijk dat zijn collega’s geen vertrouwen meer in hem hebben.

 

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

 

Met bovenstaande en andere problemen/vragen kunt u bij ons terecht. Elke donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 kunt u komen voor gratis advies. Wel graag even bellen van te voren om een afspraak te maken.