Echt ontslag genomen?

06-12-2021

NEEMT DE WERKNEMER ECHT ONTSLAG?

Door Astrid Riemslag

 

Iedereen doet in een opwelling wel eens een uitspraak. Niets menselijks is ons vreemd. Hoe zit het dan als een werknemer in een opwelling ontslag neemt? In de meeste gevallen krijgt een werknemer in zo’n geval geen werkloosheidsuitkering. De gevolgen voor een werknemer kunnen daarom groot zijn. Mag je als werkgever deze werknemer houden aan zijn ontslagname?

 

Enige tijd geleden kreeg ik van een bedrijf de vraag voorgelegd of ze ervan uit konden gaan dat de werknemer echt ontslag genomen had. Wat was er gebeurd?

Een werknemer van dit bedrijf werd gevraagd of hij wist hoe de schade aan de bedrijfsbus was ontstaan. Hij had namelijk met die bus gereden en had niet gemeld dat er schade was. In plaats van te antwoorden begon de werknemer te schreeuwen dat hij het gezeik zat was en dat hij ermee kapte. Even later ging hij naar het kantoor van zijn werkgever, leverde de sleutels van de bus en het pand in en liep weg. Hij riep nog dat hij het geld niet nodig heeft omdat zijn partner een goede baan heeft en zij genoeg verdient voor hen beiden.

 

Als een werknemer na een ruzie met zijn leidinggevende in zo’n opwelling de deur dicht gooit en de werkgever toeroept dat hij ontslag neemt, kan een werkgever er niet zomaar vanuit gaan dat dit ontslag echt de bedoeling van de werknemer is. De werkgever heeft dan een onderzoeksplicht en zal moeten onderzoeken of de wil van de werknemer echt gericht is op het einde van de arbeidsovereenkomst met alle bijhorende gevolgen.

Mijn advies aan het bedrijf luidde daarom om in een brief aan de werknemer expliciet te vragen of hij ontslag had genomen, in de brief de mogelijke gevolgen te benoemen en de werknemer hierop te wijzen. Toen de werknemer vervolgens na enkele weken via de mail antwoordde dat hij echt ontslag nam, was ik er wel gerust op dat dit als een echte ontslagname gezien kon worden.

 

En hoe zit het als een werknemer schriftelijk aan zijn werkgever meldt dat hij weg wil, geen zin meer heeft of het allemaal niet meer ziet zitten. Mag een werkgever er dan vanuit gaan dat deze werknemer ontslag neemt?

De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, deed op 12 november 2021 hierover een uitspraak in een trieste situatie. De werknemer had in een brief ontslag genomen en daarbij rekening gehouden met de opzegtermijn van een maand. In deze brief bedankte de werknemer de werkgever voor de jarenlange samenwerking. De werkgever bevestigde per brief die ontslagname en zorgde voor de financiële en feitelijke eindafrekening.  

De werknemer reageerde daar niet op en gaf ook geen andere signalen dat hij zijn ontslagname niet meende of daarop terug wilde komen. Enkele maanden later overleed hij. Zijn erfgenamen begonnen een procedure tegen de werkgever en stelden dat de werknemer niet echt de wil had gehad om ontslag te nemen.

 

De Hoge Raad oordeelt als volgt: In dit geval heeft de werkgever geen nadere onderzoeksplicht. Het is onvoldoende aannemelijk dat deze werknemer op de ontslagname zou zijn teruggekomen.

 

Het is dus altijd verstandig om te achterhalen of een werknemer die zijn ontslag indient dit echt wil. In de zaken hierboven liep het goed voor de werkgever af, maar het kan zomaar anders uitpakken en dan kan het leiden tot een loonvordering met diverse nevenvorderingen.